jueves, 24 de noviembre de 2011

Proposta de cuestións para o bloque I de FiCT.

1.Podemos afirmar que a ciencia, en maior ou menor medida, pretende ……….,……… e ……….  os  fenómenos naturais e os acontecementos humanos.
2. V ou F?
a) Descartes pretendía unificar as ciencias baixo un mesmo método.
b) Dilthey separa as “ciencias naturais” das “ciencias humanas”
c) A demostración “a posteriori” demostra as causas polos efectos.
3. Presenta en esquema a división das ciencias.
4. Que é a “reducción ao absurdo”?
5. Cales son os catro métodos que segundo Peirce adoitamos para asegurar as nosas crenzas?
6. En que consiste o método deductivo?
7. Pasos do método inductivo.
8. Deficiencias do método inductivo.
9. Fases do método hipotético-deductivo.
10. Cal é a diferencia entre Carnap e Popper?
11. Define: a) hipótese; b) lei.
12. Cales son as tradicións epistemolóxicas das ciencias sociais?
13. V ou F?
a) Toda hipótese é unha lei.
b) A partir do s. XVI a técnica entendeuse básicamente como “mecánica”.
c) Os ilustrados crían na bondade da técnica.
14. “Na Grecia clásica, técnica e ciencia se identificaban”. V ou F? Explica a túa resposta.
15. Cal era a posición do socialismo marxista no século XIX sobre a relevancia da técnica?
16. Cal e a opinión de Heidegger sobre a técnica?
17. Cales son os mitos da ciencia?
18. Importancia de Thomas Kuhn na “filosofía da ciencia”.
19. Cal é a postura filosófica de Feyerabend.
20. Crise do modelo tecnocientífico?

No hay comentarios:

Publicar un comentario