sábado, 19 de enero de 2013

proposta de modelo de exame para a 2ª avaliación

Esta é unha proposta de exame ...
1. Ordena cronoloxicamente: Newton, Galileo, Lavoisier, Darwin, M. Curie, Heisenberg, Copérnico, Turing, Nobel, Einstein.

2. Cal é a grandeza e cita algunha obra ou anécdota destes científicos: a) Copérnico. b) Vesalius. c) William Harvey. d) Isaac Newton. e) Leonard Euler.f) James Watt. g) Michael Faraday.h) John Dalton. i) James Hutton. h) Henri Poincaré.l) Charles Darwin.m) Gregor Mendel.n) Louis Pasteur.o) Albert Einstein.p)Alfred Wegener.q) Edwin Hubble.r) Alexander Fleming.s) John von Neumann.t) J. Watson e F. Crick.u) Alan Turing.
Ánimo.

No hay comentarios:

Publicar un comentario